Referernsjobb

/

 

Tillbyggnad av Junkyard - Trollhättan

Plantering av buskar och träd - Bostadsområde Trollhättan

Plantering av buskar och träd - Bostadsområde Trollhättan

Schakt och uppgrusning av parkeringsplats - Uddevalla

Bostadsområde - Lextorp, Trollhättan

Förskola - Uddevalla

Förskola - Uddevalla

Förskola - Uddevalla

Förskola - Uddevalla

Audi bilhall - Uddevalla

Audi bilhall - Uddevalla

Villagrund - Trollhättan

Plattläggning bostadsområde - Trollhättan

På uppdrag av SEFA BYGGNADS AB utför vi markarbetena för ny förskola
- Uddevalla

På uppdrag av SEFA BYGGNADS AB utför vi markarbetena för ny förskola
- Uddevalla

Utplanering av bärlagergrus - COOP Trollhättan

Påbörjad finplaneringsarbete åt bostadsbolaget Eidar - Trollhättan

Matjordsavtagning för villagrund - Trollhättan

Jobb på ställverk - Vänersborg

Sättning av oljeavskiljare på 6 meters djup - Stena metall Åmål

Inspektion av brunnar - Stena metall Åmål

Tunga brunnar kräver stora kranar - Stena metall Åmål

Vältbetong går också bra att köra i asfaltläggare - Stena metall Åmål

Vatten & Avlopp till bostäder - Lilla Edet

Jobb åt Vattenfall - Vänersborg

Jobb åt Vattenfall - Vänersborg

Tillbyggnad - Velanda Säteri

Tillbyggnad - Velanda Säteri

Utökning av parkeringsplats - Eberspächer Trollhättan

Nytt dagvattensystem - Stena Metall Åmål

Nytt dagvattensystem - Stena Metall Åmål

Nytt bostadsområde i sammarbete med PEAB / HSB - Lilla Edet

Nytt bostadsområde i sammarbete med PEAB / HSB - Lilla Edet

Asfaltering bostadsområde - Trollhättan 

Finplanering bostadsområde - Trollhättan

Kabelränna - Hamnterminalen Åmål

Grusjustering inför asfalt - Hamnterminalen Åmål

Sista lagret av sand läggs på innan paddocken tas i bruk
- Brätte ridhus Vänersborg

             Systembolaget bygger in sig hos COOP, SEFA bygger och vi gräver                      - Överby Trollhättan

Markarbeten åt Tovek som bygger ny Audi bilhall - Uddevalla

Grundberedning för ny bilhall - Uddevalla

Flytt av manöverhus vid ställverk - Lilla Edet

På uppdrag av Linjemontage i Grästorp / Vattenfall utför vi markarbetena vid ställverk - Tegen Vänersborg

Uppackning av bergterras för utbyggnad av ställverk - Vänersborg

På uppdrag av Skanska utför vi markarbeten för nybyggnad köksdesign
- Strömstad 

Start av schakten för bygget av Köksdesign 
- Strömstad 

2500m3 schakt ska bortköras - Strömstad

Markarbete vid ridklubb - Vänersborg

Dan och Christian schaktar för nytt ridhus - Vänersborg

Påbörjad grundberedning för återuppbyggnad av ny hamnterminal 7000m2 - Åmål

Tobias ställer in lasern för dagens arbete - Hamnterminalen Åmål

Mikael och Jarno gör klart för plattsättning - Kv Björnbäret Trollhättan

Dagvatten magasin - Kv Björnbäret Trollhättan

Lennart och Jarno går igenom dagens arbete - Mellerud

Jarno planerar för ny gräsmatta - Mellerud

Byggnad av ramp - Junkyard Trollhättan

Schakt för tillbyggnad - Volvo Uddevalla

Sprängning - Volvo Uddevalla

Justering inför asfalt - Onsjö dagis Vänersborg

Utbyggnad Blästerhall hos Lastbilspåbyggaren JOAB -

Dals-Rostock

  Grunder kv Björnbäret - Trollhättan

 Grunder kv Björnbäret - Trollhättan

Lasarettet Näl - Trollhättan

 Trädgårdsmur - Mellerud

 Trädgårdsmur - Mellerud

Nytt bostadsområde - Trollhättan

Nytt bostadsområde - Trollhättan

Nytt bostadsområde - Trollhättan

Värmekulvert åt bostadsrättförening - Trollhättan

Sprängning för ungdomenshus - Nohab Trollhättan

Grundarbete för ungdomenshus - Nohab Trollhättan

Underarbete m.m. till blivande konstgräsplanen - Mellerud

Underarbete m.m. till blivande konstgräsplanen - Mellerud

Planteringsoval och plattsättning, Bostadsområde - Åmål

Marksten och staket levererat och monterat i villaträdgård - Åmål

Parkering Nohab - Trollhättan

Arvidstorps avloppsreningsverk - Trollhättan

Grundläggning för villa - Utby Uddevalla

Grundläggning för ny bandyarena - Trollhättan

Start av markarbeten för tillbyggnad av industrilokal - Trollhättan

Ny fjärrvärme till Sporthallen - Mellerud